Kategória

Charitatívna služba v rodinách

Opatrovateľská služba Charity v rodinách: Strieborné vlasy a srdce zo zlata

Naše opatrovateľky stoja pri senioroch odkázaných na pomoc iného človeka. Pomáhajú im […]

11. okt 2020

aktuality

Ešte 22 dní a bude to presne 22 rokov…

.. čo naša Miladka, obetavá opatrovateľka, dáva v Charite svoje srdce, sily […]

8. jún 2020

aktuality

Jednorázové rúška

Dňa 3. 6. 2020 nám predstavitelia mesta Žilina pre naše zariadenia Dom […]

Spomienka na zosnulých klientov

V oktáve spomienky na verných zosnulých sme slávili svätú omšu za všetkých […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Sprevádzať až do konca

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a […]

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím […]

Aktívni a užitoční aj v starobe

Od júna 2014 do konca októbra realizujeme projekt “Aktívni a užitoční aj […]

Spomienka na zosnulých

Opatrovateľky Charitatívnej služby v rodinách v Žiline pripravili 5.novembra 2013 už po […]

  • 1
  • 2