Verejné zbierky

Aktuálne prebiehajúca zbierka:

Od 01.01.2024 do 31.12.2024 prebieha verejná zbierka pod názvom “Diecézna charita Žilina 2024”, ktorá je zapísaná v registri verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2023-053182. Na účel zbierky máme zriadený osobitný bankový účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190. Bližšie informácie o vyhlásenej verejnej zbierke môžete nájsť v dokumente: Rozhodnutie o zápise verejnej zbierky.

Správy o ukončených verejných zbierkach:

verejná zbierka Diecézna charita Žilina 2021 – predbežná správa

verejná zbierka Diecézna charita Žilina 2021 – záverečná správa

verejná zbierka Diecézna charita Žilina 2022 – predbežná správa

verejná zbierka DCHZA máj 2023 – predbežná správa

verejná zbierka DCHZA máj 2023 – záverečná správa