2% z dane

Je dobré byť blízko, keď niekto potrebuje pomoc. Keď na konci dňa plného služby zaznie „bolo to dobré“, vieme, že to aj vďaka vám môžeme poskytovať sociálne služby a rozvíjať charitné projekty pre núdznych, byť blízko pri človeku!

Ďakujeme za podporu!

Stiahnite si potrebné tlačivá a pozrite si postup krokov.