2% z dane

2% pre nás nie sú iba číslom, ale aj vďaka nim môžeme poskytovať sociálne služby a byť bližšie blížnym v núdzi.

Naše údaje:
Názov: Diecézna charita Žilina
Sídlo: Predmestská 12, 010 01 Žilina
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
IČO: 42065895

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Stiahnite si potrebné tlačivá a pozrite si postup krokov.