Charitatívna služba v rodinách

Klienti: starí a chorí ľudia, zomierajúci, osoby so zdravotným postihnutím.

Poskytujeme sociálne služby priamo v domácom prostredí klientov. Pri poskytovaní služby uplatňujeme individuálny prístup ku klientovi, dodržiavame úctu k nemu a rešpektujeme jeho slobodnú vôľu. Snažíme sa ho podporovať v jeho samostatnosti a sebaobsluhe, aby mohol čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí. Naším cieľom je udržiavať a zlepšovať kvalitu života našich klientov, posilňovať princíp subsidiarity a solidarity v rámci príbuzenských vzťahov. Dôležitou súčasťou našej služby je tiež základné sociálne poradenstvo pri riešení rôznych ťažkostí a situácií a tiež podľa priania klienta zabezpečiť napĺňanie jeho duchovných potrieb.

Služby:


Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch (pondelok-piatok) od 7.00-15.30 hod. na tel.č.: 041/724 65 47

Diecézna charita Žilina – Charitatívna služba v rodinách

Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina

Vedúca: Mgr. Zuzana Žídeková

Zástupkyňa vedúcej: Mgr. Jana Blašková, 0910 842 243

Koordinátorka opatrovateľskej služby: Mgr. Zuzana Očkajáková, 0909 250 976