Sklad solidarity

Chcem DAROVAŤ materiálnu pomoc

Chcem PRIJAŤ POMOC

Čo je sklad solidarity?

Sklad solidarity je miesto, kde si môžu ľudia v núdzi nájsť potrebné vybavenie pre domácnosť, a zároveň miesto, kde darcovia môžu venovať niečo, čo už nepotrebujú a iným s tým pomôžu.

Ciele projektu Skladu solidarity:

  • Vytvoriť ponuku vzájomnej materiálnej pomoci v diecéze.
  • Informovať o možnostiach vzájomnej pomoci.
  • Získanie dobrovoľníkov pre priamu pomoc núdznym.
  • Adresná materiálna pomoc rodinám a jednotlivcom v akútnej núdzi.