Aktuality

Čo máme nové?

Spomienka na zosnulých klientov

pridal: charita | dátum: 14. novembra 2016 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

V oktáve spomienky na verných zosnulých sme slávili svätú omšu za všetkých klientov Diecéznej charity Žilina, ktorí zomreli v uplynulom roku. Na spoločnej modlitbe v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa dňa 8. novembra 2016 stretli pozostalí zosnulých a zamestnanci charitných zariadení. Následne bolo pre všetkých zúčastnených pripravené občerstvenie v blízkom pastoračnom centre N3.