Aktuality

Čo máme nové?

Aktívni a užitoční aj v starobe

pridal: charita | dátum: 19. augusta 2014 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

Od júna 2014 do konca októbra realizujeme projekt “Aktívni a užitoční aj v starobe”. Cieľom projektu je aktívne a zmysluplné využitie voľného času seniorov, ich motivácia k sebestačnosti a sebarealizácii. Zúčastňujú sa ho klienti Domu charity sv. Kamila a Charitatívnej služby v rodinách v Žiline, aktívni seniori a dobrovoľníci z Farskej charity Solinky a tiež zamestnanci Diecéznej charity Žilina. Začali sme úvodným zoznamovacím stretnutím v záhrade Budatínskeho zámku za účasti 11 seniorov, 2 dobrovoľníkov a zamestnancov. Naši seniori počas hry petang a kolky zabudli aj na všetky choroby, ktoré ich denne trápia. “Strávili sme tam príjemné chvíle, ktoré by sme si chceli v najbližšej dobe opäť zopakovať,” potvrdila dobrovoľníčka. Na ďalšom stretnutí pracovali seniori s hlinou a pripravovali svietniky pre sviece, ktoré sa chystajú odlievať. “Čaká nás ešte tkanie, pletenie košíkov a tiež tréningy pamäti,” prezradila koordinátorka projektu Zuzana Žídeková. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.