Aktuality

Čo máme nové?

Materiálna pomoc rodinám v spolupráci s Nadáciou EPH

pridal: charita | dátum: 30. augusta 2019 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina pomáha adresne mnohým rodinám prostredníctvom dlhodobých a pravidelných projektov – letná zbierka školských pomôcok, plienková pomoc pre najmenších a novembrová zbierka potravín a drogérie v spolupráci s obchodným reťazcom. Tento rok sme pomoc rodinám rozšírili o ďalšiu formu materiálnej pomoci v spolupráci s Nadáciou EPH.

Cieľom projektu je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, ktorú nedokážu riešiť vlastnými silami. Prebieha od apríla do konca roka 2019. Do projektu boli vybraté rodiny prostredníctvom odporúčania dobrovoľníkov farských charít ( v súčasnosti existuje 22 farských charít v diecéze) a taktiež rodiny, ktoré sa na nás samé obrátili alebo prostredníctvom tretej osoby či spolupracujúcej organizácie. Sociálni pracovníci navštívili 21 rodín do konca augusta, aby posúdili ich znevýhodnenú životnú situáciu a rozhodli o poskytnutí pomoci. Väčšinou išlo o zakúpenie potravín, oblečenia, nevyhnutných elektrospotrebičov pre domácnosť. Aj keď takáto pomoc nenahrádza potrebu dlhodobej sociálnej práce a udržateľného riešenia vzniknutých problémov, môže byť prvým alebo jedným z potrebných krokov pomoci.

Viac konkrétnych úspechov prebiehajúceho projektu nám priblíži jeho koordinátorka Mgr. Zuzana Kupčuliaková v septembrovom čísle mesačníka Naša Žilinská diecéza.