POŽIČIAVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

Požičiavanie zdravotníckych pomôcok je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na zdravotnícku pomôcku.

Pomôcku môžeme požičať osobe, ktorá sa preukáže potvrdením lekára o tom, že je odkázaná na používanie zdravotníckej pomôcky alebo posudkom vydaným príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Pomôcka môže byť požičaná na dohodnutý čas v zmluve. Výška úhrady za požičanú pomôcku je stanovená interným predpisom poskytovateľa.

Cenník požičiavanie pomôcok od 1.1.2021

Zoznam pomôcok:

 • polohovacia posteľ elektrická foto1, foto2
 • invalidný vozík foto
 • antidekubitný matrac – guľočkový foto
 • antidekubitný matrac + pumpa (elektrická) foto
 • antidekubitná podložka na kreslo guľočková foto
 • antidekubitná podložka do vozíka penová foto
 • antidekubitná podložka do vozíka pneumatická foto
 • antidekubitná podložka do vozíka s tvarovou pamäťou foto
 • toaletná stolička foto
 • stolička do vane foto
 • stolička na vaňu foto
 • chodítko foto
 • nadstavec na WC foto
 • chránič päty foto
 • podložná miska foto
 • močová flaša foto
 • masážna vanička na nohy foto