Aktuality

Čo máme nové?

Sprevádzať až do konca

pridal: charita | dátum: 18. apríla 2016 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života.

Keďže hospicová starostlivosť nie je v súčasnosti dostatočne rozvinutá a v mnohých mestách nie je takmer vôbec dostupná, brožúra sa stáva cenným pomocníkom pre tých, ktorí sa v domácnosti starajú o umierajúcich a ťažko chorých príbuzných bez profesionálnej podpory a pomoci. Prináša cenné informácie, vysvetlenia a praktické tipy pre ošetrujúcich rodinných príslušníkov, ako aj pre profesionálnych a dobrovoľných ošetrovateľov a ošetrovateľky. „Brožúra vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ERSTE a Zastrešujúcemu zväzu hospicov v Rakúsku. Dúfame, že táto príručka pomôže poskytovať lepšiu starostlivosť tým, o ktorých sa v našich domácnostiach staráme a prinesie úľavu a pokoj ťažko chorým a umierajúcim ľuďom,“ uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Techniky starostlivosti vychádzajú z metód starostlivosti zakladateľky Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku, sr. Hildegard Teuschl CS. Brožúra obsahuje okrem vysvetlenie základných pojmov a opisu vhodných reakcií na štádia choroby a umierania aj postupy, ako sa vysporiadať s tragickými úsekmi v živote ťažko chorého človeka.

Publikácia vychádza v náklade 10 000 kusov a za symbolický poplatok sa prioritne distribuuje medzi jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity a ich klientov v mobilných hospicoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej služby (ADOS) a opatrovateľskej službe. V prípade záujmu je možné brožúru objednať na adrese kurzy@charita.sk.

Prostredníctvom priložených poštových poukážok môžu záujemcovia prispieť finančným darom na číslo účtu SK 3709000000000176875345, VS 235. Takto poukázané finančné prostriedky budú určené na podporu hospicovej starostlivosti a agentúr domácej ošetrovateľskej služby Slovenskej katolíckej charity.

Brožúra na stiahnutie tu.