Farské charity

FARSKÉ CHARITY

Farnosť vnímame ako priestor pre službu. Našou snahou je spájať ľudí, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym. Prostredníctvom vytvárania siete farských charít staviame mosty charity v Žilinskej diecéze. V každej farnosti sú núdzni aj ľudia, ktorí sú povolaní do služby.

ČO JE FARSKÁ CHARITA?

 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie
  Cirkvi
 • nemá právnu subjektivitu
 • FCH právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa štatútom FCH, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • registrovaná a metodicky koordinovaná Diecéznou charitou Žilina

KOMU SA VENUJE?

 • starí, chorí ľudia a so zdravotným postihnutím
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (drogy, alkohol a i.), osamotení, nezamestnaní
 • krízové situácie (povodne a i.), misie …

AKÉ AKTIVITY VYKONÁVA?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným – finančná alebo konkrétna služba
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí
 • získavanie finančných a materiálnych darov pre činnosť …

ZA AKÝCH PODMIENOK VZNIKNE?

 • existuje potreba pomoci vo farnosti
 • sú min 3 ochotní dobrovoľníci
 • súhlas správcu farnosti
 • registrácia na Diecéznej charite Žilina

Diecézna charita Žilina v rámci projektu ponúka a zabezpečí:

 • prezentáciu projektu Mosty charity kňazom na dekanátnych stretnutiach v Žilinskej diecéze
 • formačné stretnutia dobrovoľníkov farskej charity vo farnostiach
 • školenia koordinačného tímu a dobrovoľníkov farskej charity

koordinátor farských charít: Mgr. Eva Molková, 0917 869 409, farskecharity@charitaza.sk

Zoznam farských charít

Potrebné dokumenty pre farské charity