Aktuality

Čo máme nové?

Ešte 22 dní a bude to presne 22 rokov…

pridal: charita | dátum: 11. októbra 2020 | kategória: aktuality

.. čo naša Miladka, obetavá opatrovateľka, dáva v Charite svoje srdce, sily a čas do služby ľuďom trpiacim núdzou, starobou, samotou alebo chorobou. Seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc a asistenciu pri bežných každodenných činnostiach. Dobrý Pán Miladku obdaroval empatiou a veľkou láskou k ľuďom. Celé roky neúnavne vykonáva opatrovateľskú službu. Prichádza do príbytkov k opusteným seniorom, trpezlivo a s láskou ich počúva a slúži každému z nich. Miladka nedávno oslávila svoje 60. narodeniny. Ďakujeme Bohu za dar týchto požehnaných rokov jej bohatého života, naplneného službou lásky k blížnym!

“Miladka, patrí Ti veľké ĎAKUJEME od nás i od spokojných klientov! Nech Ťa Pán v Tvojom živote bohato požehnáva!”