Dom charity sv. Vincenta, Žilina

Adresa od 1.6.2021: Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

+421 41 724 47 95 v pracovné dni od 7:00 – 15:15, každý deň v roku od 20:00 – 6:00

+421 909 250 671, +421 918 314 197 volať len v pracovné dni od 7:00 – 15:15 (obedná prestávka 11:00 – 11:30 h)

Pozor pre verejnosť – preberanie obnoseného šatstva len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na +421 41 724 47 95.

Služby:
•    nocľaháreň (denne, celoročne 19.00 – 06.30 hod.)
•   nízkoprahové denné centrum (v pracovných dňoch 07.15 – 14.00 hod./13.00 hod. letné mesiace júl, august)
•    stredisko osobnej hygieny
•    základné a špecializované sociálne poradenstvo (poradenské dni – pondelok-piatok: 7.00 – 11.00 hod., 11.30 – 15.30 hod.)
•    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•    zber a výdaj šatstva pre klientov (v pracovných dňoch 7.15 – 9.00 hod.)
•    predaj pouličného časopisu Nota Bene, Cesta

Cenník poskytovaných služieb