Hlinený dukát

Projekt funguje v týchto mestách Žilinskej diecézy: ŽILINA, ČADCA, ILAVA, MARTIN.

Diecézna charita Žilina ponúka od 11. novembra 2021, sviatku sv. Martina, novinku. Rozširuje paletu služieb o zaujímavú formu pomoci ľuďom žijúcim v chudobe. Prináša pre Žilinskú diecézu nový projekt s názvom Hlinený dukát. Účinnú pomoc prinesie alternatívne platidlo, dukát vyrobený z hliny. Pomoc je úžasná v tom, že nemôže byť zneužitá na alkohol či iné závislosti. Dukát si chudobný človek môže vymeniť okrem jedla, potravinového balíka, polievky aj za služby, ako napríklad pranie, nocľah či možnosť osobnej hygieny.

Solidarita s trpiacimi

Neskorá jeseň a prichádzajúca zima prinášajú so sebou chladné noci a mrazivé rána. Trpia najmä ľudia bez domova, ktorých zdravie i životy sú ohrozené. Táto riziková skupina ľudí trpí tiež hladom, chýba im zázemie, rodina.

„Ľudia, ktorých vidíme žobrať na ulici, potrebujú jedlo, možnosť osobnej hygieny, nocľah a teplo. Projektom Hlinený dukát im chceme priniesť účinnú pomoc a zároveň umožniť verejnosti, aby na tejto pomoci participovala“, dodáva Mgr. Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina.

Týmto symbolickým platidlom môže verejnosť podporiť chudobných ľudí. Projekt ponúka verejnosti možnosť pomôcť s láskou a s rozumom, bez obáv zo zneužitia darovanej pomoci. Princíp fungovania celého projektu je veľmi jednoduchý, čo ho robí sympatickým a obľúbeným. Spôsoby, ako si ho zaobstarať, sú viaceré, na predajných miestach, aj formou distribučných automatov na verejných priestranstvách. Dukát je potom darovaný človeku v núdzi, ktorý si ho vymení za jedlo, účinnú pomoc a služby Charity.

Účinný nástroj v otázke žobrania

Projekt je určený primárne na pomoc ľuďom žijúcim v chudobe, ktorí sú kvôli neľahkým okolnostiam života nútení pýtať peniaze od okoloidúcich. Hlinený dukát má ambíciu ísť s pomocou ďalej, stáva sa účinným nástrojom nápomocným pri riešení problematiky žobrania a bezdomovectva. Tým nadobúda celospoločenský význam, prispieva k riešeniu problémov, ktoré by tu nemali byť.

Mestá, kde je pomoc intenzívna

Projekt začína fungovať naraz v troch mestách diecézy, a to v Žiline, Čadci a Martine. V týchto mestách má Diecézna charita Žilina svoje zariadenia, v ktorých sa intenzívne stará a venuje ľuďom, pre ktorých je projekt primárne určený, teda ľuďom bez domova a núdznym v chudobe. V nocľahárňach,  nízkoprahových denných centrách, útulkoch, formou špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantne aj terénne pomáha Charita ľuďom odkázaným na pomoc v čadčianskom Dome charity sv. Gianny, žilinskom Dome charity sv. Vincenta a martinskom Dome charity sv. Krištofa.

Pomoc, ktorá je účinná

To, že človek v núdzi dostane najesť, má možnosť prenocovať, osprchovať sa a oholiť, slúži tiež ako možnosť dostať sa bližšie k poskytovaniu ďalších foriem pomoci Charity, ku konkrétnej a komplexnej pomoci. Sprostredkúva človeku v kríze kontakt so sociálnym pracovníkom Charity, ktorý mu môže poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo a sprevádzať jeho kroky po ceste k účinnému vyriešeniu svojej ťažkej situácie, individuálny prístup a konkrétny posun k lepšiemu životu.

ČO JE HLINENÝ DUKÁT
Je to dukát vyrobený z hliny, symbolické platidlo pre ľudí v núdzi. Môžu si zaň kúpiť jedlo alebo inú službu Diecéznej charity Žilina.

HLAVNÁ MYŠLIENKA PROJEKTU
Ulica je svet s vlastnými pravidlami. Ten, pre koho sa stal domovom, blúdi medzi stenami svojich problémov a nevie nájsť východisko. Zabojovať o zmenu vlastnými silami v týchto podmienkach je takmer nemožné. Peniaze problém človeka na ulici neriešia. Vďaka nim aj naďalej môže živiť svoje závislosti. Hlinený dukát pomáha na ceste z ulice. Sprostredkúva človeku v kríze kontakt so sociálnym pracovníkom Charity, ktorý mu môže poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo a sprevádzať jeho kroky po ceste k účinnému vyriešeniu svojej ťažkej situácie.

AKO HO POUŽIŤ
Stalo sa vám už, že vás na ulici oslovil človek a prosil od vás peniaze? Aj ste mu chceli pomôcť, no riešili ste dilemu, či ich skutočne použije na dobrú vec. Darujte človeku v núdzi radšej hlinený dukát, vyrieši aj vašu dilemu. Dukát napomáha vymaniť sa zo závislostí, obdarovaný človek zaň dostane účinnú pomoc od Charity. Dukát okrem rozumného riešenia spomínanej dilemy ponúka verejnosti možnosť prejaviť pravú solidaritu bez možnosti zneužitia darovanej almužny. Tým sa okrem primárneho určenia pomoci núdznemu stáva sekundárne aj pomocou pre všetkých, ktorí chcú pomáhať rozumne a s láskou.

1 DUKÁT = 1 euro

KDE HO KÚPIŤ A KDE HO VYMENIŤ
Celá pointa fungovania je veľmi jednoduchá. Zakúpite si dukát na predajných miestach, zatiaľ v Centre DCHZA na adrese: Vysokoškolákov 3, Žilina, tel.: 0909 250 630. No aj v Dome charity sv. Vincenta (Žilina), v Dome charity sv. Gianny (Čadca), v Dome charity sv. Krištofa (Martin), vo Farskej charite Ilava a v predajných automatoch v štyroch mestách (Žilina, Čadca, Ilava, Martin).


AKO HO DAROVAŤ
Možno sa núdzny človek stretáva s hlineným dukátom prvýkrát. Jeho reakcia môže byť spočiatku odmietavá. Informujte ho, že za dukát dostane jedlo a nasmerujte ho na najbližšie výmenné miesto. Povedzte mu tiež, že hlinený dukát mu prináša to, čo skutočne potrebuje a v jeho situácii mu môže pomôcť.


PREČO JE DUKÁT DOBRÁ POMOC Dať človeku dukát je lepšie ako dať mu peniaze. Hlinený dukát je pomoc, ktorá nemôže byť zneužitá. Pasákovi, ktorý zneužíva ľudí, je nanič.  Za dukát si nekúpi alkohol ani drogy. Dostane zaň jedlo. Dukát z hliny pomáha na ceste z ulice.