Kontakty

Diecézna charita Žilina
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
korešpondenčná adresa: Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
tel.: 041/723 12 34, +421 918 990 158
e-mail: charitaza@charitaza.sk
otváracie hodiny: pondelok – piatok od 7:30 do 16:00
IČO: 42065895, DIČ: 2022715508
Právna forma: účelové zariadenie Cirkvi
Číslo účtu IBAN: SK31 0900 0000 0004 2470 2305 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Peter Birčák – riaditeľ, e-mail: riaditel@charitaza.sk

Mgr. Bc. Katarína Gregorová – zástupkyňa riaditeľa, garant, supervízor, štandard, vedúca Oddelenia projektov, e-mail: zastupca@charitaza.sk tel.: +421 909 250 845

Ing. Juraj Vojtáš – vedúci Oddelenia PR, fundraisingu a projektového manažmentu, e-mail: ved.odd.pr@charitaza.sk, tel.: +421 909 250 844

Mgr. Zdenka Lukáčiková – koordinátorka projektu Hlinený dukát, e-mail: hlinenydukat@charitaza.sk, tel.: +421 909 250 488

Mgr. Juraj Jakubík – projektový manažér, e-mail: projekty@charitaza.sk tel.: +421 903 983 958

Ing. BcA. Tomáš Pacek, DiS. art. – ekonóm, e-mail: ekonom@charitaza.sk, tel.: +421 918 990 158

Ing. Jana Noskovičová – finančná manažérka / účtovníčka, e-mail: fin.manazer@charitaza.sk, tel.: +421 918 990 158

Lýdia Rosinčinová – účtovníčka, e-mail: uctovnik@charitaza.sk, tel.: +421 918 990 158

Katarína Gaňová – personalistka a mzdová účtovníčka, e-mail: personalne@charitaza.sk, tel.: +421 918 990 158

Mgr. Bc. Eva Molková – koordinátorka farských charít farskecharity@charitaza.sk tel.: +421 917 869 409

Mgr. Vladimír Pallo – koordinátor potravinovej pomoci potravinovapomoc@charitaza.sk tel.: +421 918 829 012

Charitatívna služba v rodinách
Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 724 65 47
e-mail: chsr@charitaza.sk
Číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0004 2483 7488 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Zuzana Žídeková – vedúca Oddelenia sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedúca Charitatívnej služby v rodinách, e-mail: ved.odd.soc@charitaza.sk, tel.: +421 904 234 464

Centrum podpory
Republiky 1000/13, 010 01 Žilina tel.: +421 909 250 672 e-mail: cp@charitaza.sk
Bc. Ján Gálik – vedúci Centra podpory

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho
SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 42 436 11 46
e-mail: cdr@charitaza.sk
Číslo účtu IBAN: SK30 0900 0000 0003 6405 0842 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Bc. Katarína Zemančíková – vedúca a zodpovedná zástupkyňa CDR sv. Filipa Neriho

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
tel.: +421 41 432 40 88
e-mail: dchg@charitaza.sk
Číslo účtu IBAN: SK07 0900 0000 0003 1356 9740 (Slovenská sporiteľňa)
Bc. Eva Ondrušková – vedúca zariadenia

Dom charity sv. Kamila
Framborská 294/6, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 562 64 76
e-mail: dchk@charitaza.sk
Číslo účtu IBAN: SK79 0900 0000 0004 2476 9438 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Bc. Katarína Bobuľová – vedúca zariadenia

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 4275/24, 036 01 Martin
tel.: +421 43 427 06 51
e-mail: dchkr@charitaza.sk
Číslo účtu IBAN: SK34 0900 0000 0003 5335 7005 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Peter Fekiač, PhD. – vedúci zariadenia

Dom charity sv. Vincenta
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 724 47 95
e-mail: dchv@charitaza.sk
Číslo účtu IBAN: SK12 0900 0000 0004 2476 9286 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. et Mgr. Rastislav Kolman – vedúci zariadenia

Ochrana osobných údajov:
Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 11, 814 99 Bratislava
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, www.gdpr.kbs.sk e-mail: dpo@kbs.sk
Kontaktná osoba v DCH Žilina: info.oou@charitaza.sk