Kontakty

Diecézna charita Žilina
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
korešpondenčná adresa: Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
tel./fax : 041/723 12 34, 0918 990 158
e-mail: charitaza@gmail.com
IČO: 42065895
DIČ: 2022715508
Právna forma: účelové zariadenie Cirkvi
Číslo účtu IBAN: SK31 0900 0000 0004 2470 2305 (Slovenská sporiteľňa)
Riaditeľ: Mgr. Peter Birčák

Centrum Diecéznej charity Žilina – výkonný orgán:
Ing. Tomáš Pacek – ekonóm
Lýdia Rosinčinová – účtovník
Katarína Gaňová – mzdový účtovník
Mgr. Katarína Gregorová – zodpovedný zástupca (garant), supervízor
Mgr. Zuzana Kupčuliaková – koordinátor projektu EPH

Bc. Tomáš Kapusta – koordinátor farských charít a dobrovoľníkov farskecharity@charitaza.sk tel.: 0917 869 409

Mgr. Vladimír Pallo – koordinátor potravinovej pomoci potravinovapomoc@charitaza.sk tel.: 0918 829 012

Mgr. Zdenka Lukáčiková – manažérka PR a fundraisingu charitaza@gmail.com tel.: 0911 270 177

Ochrana osobných údajov:
Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 11, 814 99 Bratislava
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, gdpr.kbs.sk e-mail: dpo@kbs.sk
Kontaktná osoba v DCH Žilina: info.oou@charitaza.sk

Charitatívna služba v rodinách
Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 724 65 47
e-mail: chsr.za@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0004 2483 7488 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Zuzana Žídeková – vedúca zariadenia

Dom charity sv. Vincenta
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
tel./fax: +421 41 724 47 95
e-mail: dchvincent.za@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK12 0900 0000 0004 2476 9286 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Rastislav Kolman – vedúci zariadenia

Dom charity sv. Kamila
Framborská 294/6, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 562 64 76
fax.: +421 41 500 25 72
e-mail: dchkamil.za@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK79 0900 0000 0004 2476 9438 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Katarína Bobuľová – vedúca zariadenia

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
tel./fax: +421 41 432 40 88
e-mail: dchgianna.ca@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK07 0900 0000 0003 1356 9740 (Slovenská sporiteľňa)
Bc. Eva Ondrušková – vedúca zariadenia

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, Považská Bystrica
SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 42 436 11 46
fax.: +421 42 436 11 53
e-mail: dchd.pb@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK30 0900 0000 0003 6405 0842 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Helena Stašáková – vedúca zariadenia

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 4275/24, 036 01 Martin
tel.: +421 43 427 06 51
e-mail: dchkristof.mt@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK34 0900 0000 0003 5335 7005 (Slovenská sporiteľňa)
Mgr. Peter Fekiač, PhD. – vedúci zariadenia