Kategória

Charitatívna služba v rodinách

8. jún 2020

aktuality

Jednorázové rúška

Dňa 3. 6. 2020 nám predstavitelia mesta Žilina pre naše zariadenia Dom […]

Spomienka na zosnulých klientov

V oktáve spomienky na verných zosnulých sme slávili svätú omšu za všetkých […]

Sprevádzať až do konca

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a […]

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Aktívni a užitoční aj v starobe

Od júna 2014 do konca októbra realizujeme projekt „Aktívni a užitoční aj […]

Spomienka na zosnulých

Opatrovateľky Charitatívnej služby v rodinách v Žiline pripravili 5.novembra 2013 už po […]

Imobilita nie je prekážkou tvorivosti

V rámci projektu „Imobilita verzus kreativita“ sa nám podarilo zrealizovať 3 tvorivé […]

Imobilita verzus kreativita

Názov projektu „Imobilita verzus kreativita“ nebol vybraný náhodne. Chceme ním dokázať, že […]

  • 1
  • 2