Kategória

Detský charitný dom Považská Bystrica

Prázdninové potulky Slovenskom

Program prázdninových dní deti z Detského charitného domu Považská Bystrica bol veľmi pestrý […]

Rozprávkový les

V nedeľu 23. júna 2013 popoludní sa okolie Katolíckeho domu v Považskej Bystrici zmenilo […]

Pod krídlami KomenskýFond

Detský charitný dom Považská Bystrica je partnerom KomenskýFond v sieti ďalších organizácií. Rakúske poradenské […]

Detský charitný dom Považská Bystrica

Klienti: deti a mladí dospelí z nefunkčných rodín V našom zariadení sa […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

  • 1
  • 2