Aktuality

Čo máme nové?

Pod krídlami KomenskýFond

pridal: charita | dátum: 4. júna 2013 | kategória: Detský charitný dom Považská Bystrica

Detský charitný dom Považská Bystrica je partnerom KomenskýFond v sieti ďalších organizácií. Rakúske poradenské a podporné služby poskytované KomenskýFond zahŕňajú školské výlety, exkurzie zážitkovou formou, jazykové kurzy a pod. ako formy pre mladých ľudí, ktorí rozširovaním vzdelávania, skúseností, môžu uniknúť z pasce nezamestnanosti a zvýši sa ich šanca uplatnenia sa na trhu práce. Viac tu.