Aktuality

Čo máme nové?

Rozprávkový les

pridal: charita | dátum: 15. augusta 2013 | kategória: Detský charitný dom Považská Bystrica

V nedeľu 23. júna 2013 popoludní sa okolie Katolíckeho domu v Považskej Bystrici zmenilo na „Rozprávkový les“, priestor pre hry, súťaže a šantenie detí. Považskobystrický rozprávkový les má svoju tradíciu, tešia sa naň veľkí i malí. Rozprávkový les organizuje eRko v spolupráci s viacerými považskobystrickými organizáciami. Tohoročné podujatie prekonalo očakávania s viac ako 2700 návštevníkmi.

Deti v sprievode svojich rodičov zaplnili areál, na ktorom ich čakali rôzne rozprávkové postavičky, skákací hrad, skupina historického šermu rádu sv. Galahada a koncert Spievankovo. Detský charitný dom Považská Bystrica pripravil prezentačný stánok a množstvo súťaží pre deti. Tí, ktorí ich absolvovali, boli odmenení sladkosťami a hračkami z „čarovného vreca“. Verejnosť sa mohla oboznámiť s cieľmi a aktivitami KomenskyFond, s ktorým už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme. Náš stánok i aktivity pre deti sa tešili veľkému záujmu zúčastnených a prispeli tak k lepšej informovanosti o nás, našej činnosti  a pôsobeniu v Považskej Bystrici. Tešíme sa na budúci rok opäť na „Rozprávkovom lese“!

Viac o KomenskyFond tu.