Chcem prijať materiálnu pomoc

Podmienky pre prijatie pomoci:

  • Materiálna pomoc je určená pre ľudí v núdzi.
  • Budem súhlasiť so zisťovaním situácie, v ktorej sa nachádzam.
  • Budem súhlasiť so spracovaním osobných údajov pre potreby evidencie.
  • Prispejem dobrovoľný symbolický príspevok na chod Skladu solidarity podľa kategórie.
  • Pomoc je nenárokovateľná.

V prípade, že máte záujem o materiálnu pomoc, kontaktujte vedúceho skladu solidarity: Mgr. Vladimír Pallo 0918 829 012, alebo potravinovapomoc@charitaza.sk