Základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.