Aktuality

Čo máme nové?

Detský charitný dom Považská Bystrica

Klienti: deti a mladí dospelí z nefunkčných rodín V našom zariadení sa […]

26. mar 2008

Nezaradené

ADOS Charita Ilava

Prevádzkovanie ADOS Charita Ilava je zrušené k 30. 04. 2015. Agentúra domácej […]

Dom charity sv. Gianny, Čadca

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia Sme […]

26. mar 2008

Farské charity

Dom charity sv. Krištofa, Martin

Klienti: ľudia bez domova, ľudia v núdzi, osamelí, ľudia po výkone trestu […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia Poskytujeme […]

Dom charity sv. Kamila, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím Poskytujeme sociálne služby […]

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, zomierajúci, osoby so zdravotným postihnutím Poskytujeme sociálne […]

26. mar 2008

Nezaradené

STANOVY DIECÉZNEJ CHARITY ŽILINA