Aktuality

Čo máme nové?

Electrolux Slovakia s.r.o. nám daroval práčku

Ďakujeme spoločnosti Electrolux Slovakia s.r.o. za darovanie práčky pre Dom charity sv. […]

Študenti Žilinskej univerzity darovali čistiace prostriedky pre nízkoprahové denné centrum

Ďakujeme študentom 2.ročníka sociálnej pedagogiky Žilinskej univerzity, ktorí darovali čistiace a dezinfekčné […]

24. apr 2012

aktuality

Takmer sto vietnamských detí nemusí mať obavy zo zajtrajška

Po roku od spustenia projektu Slovenskej katolíckej charity „Adopcia na diaľku®“ vo […]

Veľký týždeň v Dome charity sv. Vincenta

Počas Veľkého týždňa sme pre klientov Domu charity sv. Vincenta pripravili viacero […]

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody, pretože je to učeník, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.

Matúš 10,42

19. apr 2012

aktuality

Aktuálne číslo časopisu Charita 1/2012

Aktuálne číslo časopisu Charita – 1/2012 je venované téme Dar lásky pre […]

19. apr 2012

aktuality

Vyhodnotenie verejnej zbierky pre Detský charitný dom Považská Bystrica

Detský charitný dom Považská Bystrica ďakuje všetkým darcom za finančné príspevky, ktoré […]

17. apr 2012

aktuality

KomenskýFond vzdeláva v Detskom charitnom dome Považská Bystrica

Nadácia ERSTE a Charita Rakúsko spoločne založili KomenskýFond, ktorého hlavným účelom je […]

3. apr 2012

aktuality

Milostiplné sviatky Veľkej noci

Milostiplné sviatky Veľkej noci Vám prajú zamestnanci Diecéznej charity Žilina.