Aktuality

Čo máme nové?

Obetný dar malých koledníkov pre núdznych

pridal: charita | dátum: 3. októbra 2012 | kategória: aktuality

Ďakujeme všetkým deťom – koledníkom Dobrej noviny, ktoré pomáhajú druhým nielen počas sviatku Troch kráľov. V máji svojím obetným darom (instantnou polievkou), ktorý priniesli na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, pomohli núdznym v žilinskej diecéze. Vyše 3000 instantných polievok sme rozdelili nízkoprahovým denným centrám pre ľudí v núdzi v Žiline, Martine a Čadci. Ďakujeme aj eRku – Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí za každoročnú prípravu púte.