Aktuality

Čo máme nové?

Tvorivosť je našou výhodou

pridal: charita | dátum: 1. októbra 2012 | kategória: aktuality

Od septembra 2012 až do konca novembra 2012 prebiehajú v Dome charity sv. Vincenta v Žiline tvorivé dielne. Raz do týždňa sa ľudia v núdzi môžu zapojiť do tvorivých aktivít a prejaviť svoju kreativitu a zároveň precvičiť si svoje zručnosti a schopnosti. Okrem toho sme pre nich vytvorili priestor na trávenie času mimo ulice pri zmysluplnej činnosti. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Žilinského komunitného fondu, ktorý spravuje prostriedky venované Mestom Žilina. Fotky nájdete nižšie.