OP FEAD 2014 – 2020 (projekt ukončený)

Počas 15-tich kôl potravinovej pomoci sme rozdali 32613 potravinových balíčkov čo je spolu vyše 440 ton potravín a 2740 hygienických balíčkov. V jednotlivých kolách sme odovzdali potravinovú pomoc vyše 2200 núdznym.

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Konkrétne ide o:

  • Poskytovanie potravinových (Opatrenie č. 1) a hygienických balíčkov (opatrenie č. 4)
  • Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr.: poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.

Diecézna charita Žilina zabezpečuje distribúciu potravinových a hygienických balíčkov a vykonáva sprievodné opatrenia v nasledujúcich okresoch:

  •  Žilina
  • Kysucké Nové Mesto
  • Martin
  • Turčianske Teplice
  • Púchov
  • Ilava

Pre viac informácii kliknite sem.