OP FEAD 2014 – 2020 (3 kolá v roku 2023)

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Konkrétne ide o:

 • Poskytovanie potravinových (Opatrenie č. 1) a hygienických balíčkov (opatrenie č. 4)
 • Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom, napr.: poradenstvo o zdravej výžive a hygienických návykoch, o poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami a i.

Diecézna charita Žilina bude v roku 2023 zabezpečovať distribúciu potravinových a hygienických balíčkov a vykonávať sprievodné opatrenia v nasledujúcich okresoch:

 • Žilina
 • Považská Bystrica
 • Martin
 • Turčianske Teplice
 • Púchov
 • Ilava
 • Bytča

Pre viac informácii kliknite sem.

Harmonogram výdaja nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Počas 15-tich kôl potravinovej pomoci sme rozdali 32613 potravinových balíčkov čo je spolu vyše 440 ton potravín a 2740 hygienických balíčkov. V jednotlivých kolách sme odovzdali opakovane potravinovú pomoc vyše 2200 núdznym.

Diecézna charita Žilina do roku 2020 zabezpečovala distribúciu potravinových a hygienických balíčkov a vykonávala sprievodné opatrenia v nasledujúcich okresoch:

 • Žilina
 • Kysucké Nové Mesto
 • Martin
 • Turčianske Teplice
 • Púchov
 • Ilava