Aktuality

Čo máme nové?

Dom charity sv. Krištofa, Martin

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Farské charity

Klienti: ľudia bez domova, ľudia v núdzi, osamelí, ľudia po výkone trestu

Poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečovanie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi.

Služby:

  • nízkoprahové denné centrum
  • stredisko osobnej hygieny
  • základné sociálne poradenstvo
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • zber a výdaj šatstva pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova
  • predaj pouličného časopisu Cesta

Cenník poskytovaných služieb