Farská charita Vrútky

Farská charita Vrútky vedúca:

RNDr. Mária Bičanová

činnosť:

socálna pomoc pre seniorov,

navštevovanie osamelých farníkov