Farská charita Turzovka

Farská charita Turzovka vedúca:

Agnesa Staníková

činnosť:

potravinová pomoc pre rodiny,

Tesco zbierka potravín,

zbierka školských pomôcok