Farská charita Svrčinovec

Farská charita Svrčinovecvedúca:
Renáta Majchráková
činnosť:   charitatívne a sociálne služby vo farnosti