Farská charita Snežnica

Farská charita Snežnica- Zina Labudová

  • činnosť:
    • Pomoc núdznym rodinám,
    • Sociálna pomoc,
    • Zbierka školských pomôcok
    • Pomoc seniorom