Farská charita Skalité

Farská charita Skalité vedúca:

Milada Koperová

činnosť:

zbierka potravín a hygienických potrieb,

organizácia pôstnej polievky,

podpora farského letného tábora,