Farská charita Skalité

Farská charita Skalité vedúci:

Peter Kopera

činnosť:

zbierka potravín a hygienických potrieb,

organizácia pôstnej polievky,

podpora farského letného tábora,