Farská charita Predmier

vedúca : Katarína ???
činnosť : dobročinný bazár , sociálna pomoc rodinám v núdzi a seniorom, výtvarný krúžok pre deti a mládež