Farská charita Predmier

vedúca : Ing. Daniela Velčicová Bílková
činnosť : dobročinný bazár , sociálna pomoc rodinám v núdzi a seniorom, výtvarný krúžok pre deti a mládež