Farská charita Považská Bystrica – Rozkvet

Farská charita

Považská Bystrica – Rozkvet

vedúca:

Viera Dragulová

činnosť:

zbierka školských pomôcok,

sociálna pomoc v rodinách,

pomoc v krízovom centre,

vianočný dobročinný bazár,

Tesco zbierka potravín