Farská charita Martin – mesto

Farská charita Martin – mesto vedúca:

sr. Jozefka Stančeková

 činnosť:

sociálna pomoc pre viacdetné rodiny,

dôchodcom a ľudom v hmotnej núdzi,

vianočné a veľkonočné trhy,