Farská charita Martin – mesto

Farská charita Martin – mesto vedúca:

sr. Štefánia Nováková

 činnosť:

sociálna pomoc pre viacdetné rodiny,

dôchodcom a ľudom v hmotnej núdzi,

vianočné a veľnokočné trhy,