Farská charita Kysucké Nové Mesto

Farská charita

Kysucké Nové Mesto

vedúca: Paula Vojčíková,

zást.. Mária Kissová

činnosť:

pomoc rodinám v hmotnej núdzi, seniorom,

poskytovanie poradenstva,

potravinová pomoc