Farská charita Gbeľany

Farská charita Gbeľany- Danka Remišová

  • činnosť:
    • Pomoc núdznym rodinám,
    • Sociálna pomoc,
    • Budovanie spoločenstva vo farnosti