Farská charita Čierne pri Čadci

Farská charita Čierne pri Čadci- Mária Šimorová

  • činnosť:
    • Pomoc núdznym rodinám,
    • Sociálna pomoc,
    • Zbierka školských pomôcok