Farská charita Beluša

Farská charita Beluša vedúca:

Anna Lašová

činnosť:

zbierka školských pomôcok,

sociálna pomoc rodinám,

pomoc dôchodcom