Aktuality

Čo máme nové?

Dom charity sv. Gianny, Čadca

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Dom charity sv. Gianny, Čadca

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Sme kombinovaným zariadením za účelom poskytovania sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb.

Služby:

  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • nocľaháreň
  • útulok
  • nízkoprahové denné centrum
  • základné a špecializované sociálne poradenstvo (poradenské dni – pondelok-piatok: 7.30-11.30 hod., 12.00-16.00 hod.)
  • práčovňa
  • stredisko osobnej hygieny
  • zber a výdaj šatstva
 • predaj pouličného časopisu Nota Bene, Cesta

Cenník poskytovaných služieb NDC, nocľaháreň

Cenník poskytovaných služieb útulok