Aktuality

Čo máme nové?

Spomínali sme

pridal: charita | dátum: 5. novembra 2012 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

Dňa 29.októbra 2012 sa po prvý krát uskutočnilo stretnutie opatrovateľov Diecéznej charity Žilina s príbuznými zosnulých, o ktorých sa opatrovatelia počas ich života s láskou starali. Stretnutie začalo slávnostnou sv. omšou o 16.00 hod., ktorú celebroval vdp. Holbička vo farskom kostole v Žiline, ktorá bola obetovaná za všetkých zosnulých klientov. Po jej skončení nasledovalo občerstvenie v priestoroch farského centra N3. Celé stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej a pokojnej atmosfére. Rodiny spolu s opatrovateľmi spoločne spomínali na svojich drahých a blízkych. Mnohí z prítomných vyjadrili svoju vďaku za všetku pomoc a túžbu pokračovať v tejto tradícii.

Veríme, že v období intenzívnych modlitieb v Cirkvi za všetkých zosnulých sa znova po roku spoločne stretneme.