Aktuality

Čo máme nové?

Spomienka na zosnulých

pridal: charita | dátum: 7. novembra 2013 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

Opatrovateľky Charitatívnej služby v rodinách v Žiline pripravili 5.novembra 2013 už po 2-krát stretnutie pre pozostalých príbuzných zosnulých klientov, ktorých doopatrovali v ich domácom prostredí. Samotné stretnutie začalo slávením svätej omše vo farskom kostole sv. Trojice v Žiline a pokračovalo spoločnými rozhovormi a pohostením vo farskom centre N3. Vďaka patrí aj prítomným kňazom Andrejovi Týlešovi a Štefanovi Macurovi za ich slová povzbudenia. Sv. Otec František nás tiež v tomto čase spomienky na všetkých zosnulých povzbudzuje slovami: „Kresťan je ten, kto je pozvaný na hostinu, oslavovať, radovať sa zo svojho spasenia, radovať sa, že je vykúpený, radovať sa z toho, že má účasť na živote s Ježišom.“