Aktuality

Čo máme nové?

Imobilita nie je prekážkou tvorivosti

pridal: charita | dátum: 28. októbra 2013 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

V rámci projektu „Imobilita verzus kreativita“ sa nám podarilo zrealizovať 3 tvorivé dielne pre 15 seniorov z Domu charity sv. Kamila a Charitatívnej služby v rodinách v Žiline, ktorým poskytujeme opatrovateľskú starostlivosť. Vytvorili sme pravidelný priestor pre spoločné stretnutia pri kreatívnej práci s hlinou. Do projektu bolo zapojených 7 dobrovoľníkov. Každé stretnutie bolo dôkazom, že imobilita nie je prekážkou tvorivosti.

Tieto dielne sa konali vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.