Aktuality

Čo máme nové?

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

Klienti: starí a chorí ľudia, zomierajúci, osoby so zdravotným postihnutím

Poskytujeme sociálne služby priamo v domácom prostredí klientov. Pri poskytovaní služby uplatňujeme individuálny prístup ku klientovi, dodržiavame úctu k nemu a rešpektujeme jeho slobodnú vôľu. Snažíme sa ho podporovať v jeho samostatnosti a sebaobsluhe, aby mohol čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí. Naším cieľom je udržiavať a zlepšovať kvalitu života našich klientov, posilňovať princíp subsidiarity a solidarity v rámci príbuzenských vzťahov. Dôležitou súčasťou našej služby je tiež základné sociálne poradenstvo pri riešení rôznych ťažkostí a situácií a tiež podľa priania klienta zabezpečiť napĺňanie jeho duchovných potrieb.

Služby:

  • Opatrovateľská služba – pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách
  • Požičiavanie zdravotníckych pomôcok osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku
  • Základné sociálne poradenstvo
  • Prepravná služba

Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch (pondelok-piatok) od 7.00-15.30 hod. na tel.č.: 041/724 65 47, 0904 234 464

 

Diecézna charita Žilina – Charitatívna služba v rodinách

Predmestská 12, 010 01 Žilina (vchod z ulice Spanyola)

Vedúca: Mgr. Zuzana Žídeková