Aktuality

Čo máme nové?

Byť aktívny znamená byť zdravý

pridal: charita | dátum: 3. januára 2013 | kategória: Charitatívna služba v rodinách

Charitatívna služba v rodinách v Žiline v spolupráci s Domom charity sv. Kamila zrealizovala v zimných mesiacoch roka 2012 projekt s názvom „Byť aktívny znamená byť zdravý“.

Cieľom projektu bolo aktívne využitie voľného času seniorov v ich domácom prostredí a v zariadení pre seniorov, zároveň tiež zlepšenie pamäťových funkcií seniorov zaujímavým vzdelávacím programom a predchádzanie sociálnej izolácii.

V domácom prostredí sa uskutočnili individuálne stretnutia s ľuďmi, ktorí už majú demenciu, prípadne Alzheimerovu chorobu. V Dome charity sv. Kamila v Žiline sa uskutočnili skupinové stretnutia, ktoré pozostávali z pohybového, koncentračného a pamäťového cvičenia. Tieto cvičenia vykonávali tréneri pamäti, ktorí absolvovali vzdelávací program „Aktivizácia a tréning pamäti seniorov“ v Centre MEMORY v Bratislave. Tento projekt sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore zo Žilinského komunitného fondu, ktorý spravuje prostriedky venované Mestom Žilina. Pomocou tejto podpory sme zakúpili pomôcky k cvičeniu a tréningu pamäti.