Aktuality

Čo máme nové?

Žilinský večerník nás prekvapil štedrým darom

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2020 | kategória: aktuality

V predvianočnom období sa ľudia napriek zhonu paradoxne akosi vedia zastaviť, stíšiť a venovať pozornosť hlasu srdca! Sme dojatí, keď sa ozývajú štedrí ľudia s chuťou obdarovať chudobného… Podobne nás prekvapili dvaja sympatickí mladí ľudia zo Žilinského večerníka. Pri kávičke na Mariánskom námestí sa v ich srdciach zrodil nápad. A čo je krásne, hneď ho aj zrealizovali. Kolektív @zilinskyvecernik sa rozhodol zorganizovať internú zbierku, ktorej výsledkom bola krásna suma 550 eur pre služby a potreby Diecéznej charity Žilina. ❤ NEZIŠTNE A ZO SRDCA! ❤

Láska je vždy tvorivá a inšpiratívna aj pre druhých! Skúsenosť lásky budí túžbu dávať ďalej. Vianoce prebúdzajú v duši chuť pomôcť niekomu, kto je možno sám, kto trpí nedostatkom. Ďakujeme vám, dobrí ľudia zo Žilinského večerníka, za štedrosť a príklad! Buďme všetci vnímaví na potreby ľudí v našom okolí… nemusia to byť hneď finančné dary, stačí milé slovo, pohladenie, úsmev či iný prejav lásky… Lebo, ako ste povedali, o tomto sú nielen Vianoce, ale aj každý jeden deň v roku. Požehnané Vianoce a nový rok 2021! ĎAKUJEME!