Aktuality

Čo máme nové?

Žilinský samosprávny kraj podporil projekt Hlinený dukát

pridal: charita | dátum: 28. decembra 2022 | kategória: aktuality

Ďakujeme, Žilinský Samosprávny Kraj, za udelenie dotácie vo výške 1 000 eur, ktorou ste podporili projekt Hlinený dukát. S pridaním 20% z vlastných zdrojov sme vďaka tomuto príspevku mohli kúpiť 2 automaty na predaj dukátov a taktiež potreby na ich výrobu, ako keramickú hlinu alebo mosadzné razidlá. V Meste Žilina bolo v rámci tohto projektu predaných už viac ako 3000 dukátov, vďaka ktorým mnohí núdzni využili rôzne sociálne služby alebo si vymenili dukát za potravinový balíček. Zakúpené automaty boli určené do miest Martin a Čadca, aby sme aj v týchto mestách podporili viac rozvoj projektu. Za poskytnutý finančný príspevok Žilinskému samosprávnemu kraju ďakujeme.