Aktuality

Čo máme nové?

Zastavme násilie v čase izolácie

pridal: charita | dátum: 30. apríla 2020 | kategória: aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolu Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny pomáhajú v tomto náročnom krízovom období chrániť tých najzraniteľnejších – deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

„V týchto dňoch sa totiž v obydlí štyroch stien stáva násilie „živnou“ pôdou pre násilníka a obete, žiaľ, nemajú možnosti obvyklej pomoci, lebo páchateľ môže byť stále nablízku,“ hovorí riaditeľka spomínaného národného strediska Mária Vargová. Práve preto odborníci z rezortu práce prichádzajú s iniciatívnou pomocou, a to rozdávaním a šírením letáčika „Zastavme násilia aj v čase izolácie“. V ňom poskytujú stručné informácie o násilí, kontaktoch pomoci, ako aj možnostiach a povinnostiach oznamovateľa. Letáčiky distribuujú do obchodných reťazcov, predajní potravín, drogérií, teda na miesta, ktoré sú v týchto časoch často jediným miestom, kam sa obeť domáceho násilia dostane bez kontroly násilnej osoby.

Odborníci prosia predavačky, susedov, známych, aby neboli ľahostajní k akejkoľvek forme násilia. „Pomôžte nám, prosím, upozorniť na problém domáceho násilia verejnosť, susedov a známych, ktorí sú pre deti a ženy dôležitým zdrojom podpory. Umiestnením plagátu alebo letáku na viditeľnom mieste podporíte šírenie kontaktov pomoci aj priamo ľuďom, ktorých sa násilie týka.“ K dispozícii obetiam násilia je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 , alebo polícia na telefónnom čísle 158.

Leták Zastavme násilie aj v čase izolácie s potrebnými informáciami si stiahnete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Telefónne kontakty na psychológov a psychologičky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo organizácie s linkami pomoci pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, deti alebo mládež, ktorí majú potrebu s niekým sa porozprávať o svojich problémoch alebo aj o témach bežného života, nájdete TU.

#niestevtomsami #spolutozvladneme #týkasamato

Zdroj: MPSVR SR

Ak máte podozrenie, že dieťa
vo Vašom okolí je týrané alebo
inak zneužívané, alebo ste sami
obeťou, volajte políciu 158.
Zanedbávanie starostlivosti o
deti môžete nahlásiť aj na linke
ústredia práce 0800 191 222.
Ak sa na Vás obráti obeť domáceho
násilia – dieťa alebo žena s prosbou o
pomoc, neposudzujte, nakoľko sú
informácie, ktoré uvádza podľa vás
pravdivé a násilie závažné. Požiadať o
pomoc je ťažký a dôležitý krok.

Ďalšie kontakty pomoci vyhľadáte na www.zastavmenasilie.gov.sk
alebo na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Ak máte podozrenie, že žena vo
Vašom okolí je týraná alebo inak
zneužívaná, alebo ste sami
obeťou, volajte políciu 158
alebo Národnú linku pre ženy
zažívajúce násilie 0800 212 212.
Ak ste oslovili obeť domáceho násilia a
ona Vašu pomoc odmietla, alebo sa
Vám snažila podozrenie vyhovoriť,
buďte trpezlivý. Veľa obetí tak robí z
obáv alebo zahanbenia. Vami vyslaný
signál o tom, že máte záujem pomôcť
je pre obeť dôležitý pre čas, keď bude
pripravená pomoc prijať alebo akútne
potrebovať.