Aktuality

Čo máme nové?

Započúvali sme sa do tónov Božieho milosrdenstva

pridal: charita | dátum: 25. mája 2016 | kategória: aktuality

Diecézna charita Žilina ponúka svojím zamestnancom každoročne priestor na osobné stíšenie formou duchovnej obnovy. V tomto roku prebiehala duchovná obnova v dňoch 18. – 20. mája 2016 v Rodinkove, v Belušských Slatinách a jej 6. ročníka sa zúčastnilo 29 zamestnancov. Nosnou témou bolo Božie milosrdenstvo a úprimnou snahou bolo “započúvať sa do jeho tónov”. V štyroch prednáškach nám sr. Dária z Komunity blahoslavenstiev priblížila ako v nás pôsobí Duch Svätý, aké veľké je milosrdenstvo nášho Boha a ako byť milosrdný k sebe samému a k druhým a tiež vnímavý na vnuknutia Ducha Svätého.

Mohli sme nielen dôkladne prehodnotiť svoje doterajšie životné rozhodnutia, ale aj byť vnútorne oslovení pre naše nové konanie za pomoci Ducha Svätého. Popri duchovnej stránke sa mohli všetci zúčastnení v prvý deň zapojiť do zábavno-spoločenského večera a nasledujúci deň bol počas poobedňajšieho osobného voľna zorganizovaný výlet za pamätihodnosťami do blízkej dediny Mojtín a voľne prístupnej jaskyne sv. Jozefa, odkiaľ sme si priniesli neopakovateľné zážitky a množstvo fotografií. V neposlednom rade spomeniem tiež adoráciu, svätú omšu s kaplánom Michalom, spoločné modlitby, či vzájomné podelenie sa v skupinkách. Na záver platí skonštatovanie jedného z účastníkov: “budeme sa usilovať o ďalší duchovný a ľudský krôčik v našom živote, aj pri práci s našimi klientami a o rok dovidenia”.

Mgr. Rastislav Kolman, vedúci Domu charity sv. Vincenta v Žiline