Aktuality

Čo máme nové?

Začala sa distribúcia potravinových balíčkov

pridal: charita | dátum: 22. júla 2016 | kategória: aktuality

Vo štvrtok 21. júla 2016 v čase o 9:00 hod. sa v priestoroch Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia, ktorá bola venovaná otvoreniu Operačného programu FEAD (OP FEAD), prostredníctvom ktorého sa v období najbližších štyroch rokov bude realizovať distribúcia potravinových a hygienických balíčkov na Slovensku. V tento deň sa zároveň začala prvá distribúcia potravinových balíčkov, ktorá bude pokračovať v najbližších týždňoch. Medzi partnerské organizácie, ktoré budú distribúciu potravinových a neskôr aj hygienických balíčkov zabezpečovať, patrí okrem Slovenského červeného kríža, Charity sv. Alžbety aj Slovenská katolícka charita (SKCH). Na území Žilinskej diecézy zabezpečuje distribúciu Diecézna charita Žilina v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianské Teplice, Púchov a Ilava.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), z ktorého sa táto pomoc prostredníctvom OP FEAD realizuje, vznikol v marci 2014 s hlavným cieľom prelomiť začarovaný kruh chudoby a deprivácie v podmienkach EÚ. FEAD sa v rámci 28 krajín EÚ zameriava na poskytovanie nefinančnej pomoci členom najzraniteľnejšej skupiny osôb. Rozsah pôsobnosti je nastavený tak, aby v každej krajine EÚ pomohol príslušný operačný program prispôsobiť pomoc potrebám, ktoré zohľadňujú špecifickú situáciu v danej krajine.
V rámci OP FEAD sa na Slovensku budú na základe získaných národných štatistík realizovať 4 opatrenia – poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie, poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie, podpora distribúcie darovaných potravín a poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie. V rámci potravinovej pomoci bude rozdistribuovaných 103 259 potravinových balíčkov určených pre 49 349 konečných príjemcov. Zdrojovou databázou pre výber konečných príjemcov sú pravidelne aktualizované administratívne údaje Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Samotný sociálny balíček obsahuje 21 druhov potravín. Okrem trvanlivých  potravín obsahuje aj potraviny, ktoré si nevyžadujú ďalšiu tepelnú úpravu, prípadne náročný proces spracovania. Pri výbere položiek potravinových a hygienických balíčkov sa zohľadňovala aj ich konečná hmotnosť, aby s poskytnutými balíčkami mohli ľahko manipulovať tak muži ako aj ženy.
SKCH bude zabezpečovať distribúciu potravinovej pomoci prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít v 41 okresoch celom Slovensku. Celkovo tak pracovníci SKCH doručia 46 026 potravinových balíčkov pre 21 760 konečných príjemcov. „Distribúciu potravinových balíčkov vnímame ako veľkú príležitosť ako pomôcť ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Veríme, že aj vďaka distribuovaným potravinám sa zlepší životná situácia mnohých rodín a jednotlivcov“, uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. V týchto dňoch SKCH sprístupnila aj web stránku www.potravinovapomoc.sk, ktorá poskytuje základné informácie o celom projekte.