Aktuality

Čo máme nové?

Za 8 februárových nocí 298 poskytnutých nocľahov

pridal: charita | dátum: 9. februára 2023 | kategória: aktuality

Za osem februárových nocí poskytla žilinská charitná nocľaháreň ľuďom bez domova až 298 nocľahov. Od začiatku mesiaca do 9. februára 2023 využilo službu nocľahárne 55 ľudí, z toho 42 mužov a 13 žien. Približne 40 ľudí denne prichádza, aby prenocovali, umyli sa teplou vodou, zohriali sa, najedli a trávili aj denný čas v priateľskom spoločenstve.

Dom charity sv. Vincenta v Žiline dáva strechu nad hlavou núdznym ľuďom celoročne. O služby nocľahárne je najväčší záujem v zime. Keď sú noci aj dni mrazivé, počet tých, ktorí pomoc Charity vyhľadávajú, stúpa. Na základe značne klesajúcich mínusových teplôt sa postupne zvyšuje záujem ľudí bez domova o služby našej nocľahárne. Už sa nejedná iba o našich pravidelných, či staronových prijímateľov pomoci, ale aj nových, ktorí k nám buď náhodne prídu, alebo prídu v sprievode stáleho využívateľa charitných služieb, či ochotného bežného človeka, ktorý mu chce takýmto spôsobom pomôcť. Diecézna charita prevádzkuje nocľaháreň aj v meste Čadca, tam rovnako evidujeme zvýšený záujem ľudí nielen o nocľah, ale aj o služby nízkoprahového denného centra.

Od začiatku mesiaca do 9. februára využilo službu nocľahárne 55 ľudí, z toho 42 mužov a 13 žien. Približne 40 ľudí denne prichádza, aby prenocovali, umyli sa teplou vodou, zohriali sa, najedli a trávili aj denný čas v spoločenstve. Spolu bolo poskytnutých 298 nocľahov za 8 februárových nocí, len v žilinskej nocľahárni. Aj v nocľahárni v Čadci, v Dome charity sv. Gianny, za posledné noci narástol počet nocľažníkov, ktorých mávajú okolo 25 denne.

Aktuálne veľké mrazy zvyšujú počet ľudí, ktorí prichádzajú, aj skúsenosti aj z minuloročných zím nám to potvrdzujú. “Značná časť z ľudí bez domova využíva okrem našej nocľahárne aj služby nášho nízkoprahového denného centra, ktoré je otvorené v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hodiny. Nocľaháreň je otvorená každý deň v čase od 19:00 do 6:30 hodiny rannej. Pri príchode do nocľahárne sa každý podrobuje dychovej skúške, či nie je pod vplyvom alkoholu, v zimných mesiacoch reflektujeme aktuálne počasie, kedy sú vonku mínusové teploty, mrazy, preto máme aj v tomto smere určitú toleranciu. Človek však musí dodržiavať prevádzkový poriadok nocľahárne. Prijímateľom našich služieb sú ľudia bez vlastného bývania, v hmotnej a sociálnej núdzi, zároveň ale schopní zvládnuť všetky seba obslužné činnosti, schopní sami sa pohybovať, postarať sa o seba,“ uvádza Rastislav Kolman, vedúci Domu charity sv. Vincenta.

Každý, kto k nám do nocľahárne príde, dostane pridelenú posteľ v izbe, kde bude spať. K dispozícii má priestor pre osobnú hygienu s teplou sprchou, dostane čisté oblečenie. Jedlo poskytujeme vo forme pečiva a teplého čaju. Keď títo ľudia prídu cez deň, dostanú tiež teplé jedlo vo forme polievky.